Home > publikationen > Informationen zur Publikation
Buchcover Szpiedzy tacy jak wy

Szpiedzy tacy jak wy

Wywiadowcza (nie)codzienność kontaktów między PRL a NRD 1970-1990

Tytus Jaskułowski

WUW (Universitätsverlag), Warszawa, 2015

ISBN 978-83-235-2121-1, 332 Seiten, Preis: 7,55 €

Książka ukazuje obraz społeczeństwa PRL i NRD odbity w krzywym zwierciadle biurokracji tajnej służby. Można się z niej między innymi dowiedzieć, kto w 1980 roku poprosił polskiego ministra spraw wewnętrznych o autograf, dlaczego polskie MSW było zainteresowane niemieckim filmem Blond Gejsza, a także − komu były potrzebne "do pilnych celów operacyjnych" spinacze, zszywacze i nożyczki…. Książka powstała przy okazji pracy nad rozprawą habilitacyjną autora poświęconą analizie relacji służb specjalnych NRD i PRL. Autor prezentuje subiektywny wybór 180 przypadków z historii relacji tych służb − absurdów, jakie pojawiały się w wywiadowczej codzienności − opatrując je humorystycznym / ironicznym komentarzem. Zapraszamy zatem w podróż do tajnego świata. Być może lektura tej książki wywoła uśmiech na twarzy Czytelnika, który jednak powinien pamiętać, że rywalizacja wywiadów to nie zabawa. Przykłady ilustrujące podstawowe pojęcia i metody działania wywiadu / kontrwywiadu ułożono w porządku alfabetycznym. Każde hasło stanowi jednak zamkniętą opowieść, lekturę można więc zacząć (lub skończyć) w dowolnym miejscu.

Link zur Verlagsseite