Home > institut > Agata Kałabunowska

Agata Kałabunowska

Gastwissenschaftlerin

Photo Agata Kałabunowska

VITA

Akademische Laufbahn

 • Seit 10/2015 – Promotionsstudium im Fach Politikwissenschaft an der Jagiellonien-Universität in Krakau.
  Promotionsthema: „Współczesne idee niemieckiego ekstremizmu prawicowego“ („Ideologien des gegenwärtigen deutschen Rechtsextremismus“)
 • 10/2013–07/2015 Masterstudium Internationale Beziehungen an der Jagiellonien-Universität in Krakau
 • 12/2013–12/2014 einjäriges Programm „Academy of Young Diplomats“ – European Academy of Diplomacy in Warschau
 • 10/2010–07/2013 Bachelorstudium Internationale Beziehungen an der Jagiellonien-Universität in Krakau

Auslandsaufenthalte

 • 07/2018 – Forschungsaufenthalt an der Ruhr-Universität Bochum
 • 03/2018 – Forschungsaufenthalt an der Universität Göttingen
 • 10/2016 – 03/2017 Erasmus-Austauschprogramm am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin
 • 08/2016 – DAAD-Sommerschule „Perspectives for Young Researchers in Science and Education“ an der Universität Duisburg-Essen
 • 03/2015 – 08/2015 Erasmus-Austauschprogramm am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin

Sprachkenntnisse

 • Polnisch (Muttersprache)
 • Deutsch
 • Englisch

 • Forschungs- und Lehrschwerpunkte

  •  Rechtsextremismusforschung
  •  Ideologieforschung
  •  Bewegungsforschung

  Stipendien und Preise

  • 10/2018–10/2019 Promotionsstipendium des polnischen Nationalen Wissenschaftszentrums (Projektnummer: 2018/28/T/HS5/00335)

  PUBLIKATIONEN

  Aufsätze in Zeitschriften

  • Nowe ruchy społeczne w Niemczech w kontekście kryzysu migracyjnego [New Social Movements in Germany in the Context of Migration Crisis]. In: „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia“, vol. 25, no. 1, 2018, pp. 105–117.
  • Niemiecki ruch identytarystów – próba klasyfikacji ideologicznej [The Identitarians in Germany: an attempt at an ideological classification]. In: „Studia Politicae Universitatis Silesiensis“, vol. 19, 2017, pp. 99–118.
  • The problem of strangeness in political ideology and rhetoric of Alternative for Germany and German Identitarian Movement. In: „Poliarchia“, vol. 5, no. 8, 2017, pp. 61–83.
  • Walka ze skrajnie prawicową radykalizacją społeczeństwa na przykładzie systemu ochrony konstytucji Republiki Federalnej Niemiec [Fight against the right-wing radicalization on the example of the German system of the protection of the constitution]. In: „Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon“, no. 23, 2017, pp. 185–206.
  • Niemieckie ugrupowania protestu i ich przywódcy jako przykład odpowiedzi społeczeństwa na wyzwania współczesności [German protest parties and their leaders as a response of the society to the challenges of modernity]. In: „Forum Politologiczne“, vol. 20, 2016, pp. 245–272.

  Aufsätze in Sammelbänden

  • Skrajna prawica a religia i Kościół katolicki w Polsce: wyjątek czy reguła w badaniach nad ekstremizmem politycznym? [Extreme right-wing politics and religion and the Catholic Church in Poland: an exception or rule in on political extremism research?], in: P. Łubiński (ed.), Naród w służbie Kościoła, Kościół w służbie narodu : więzi, relacje i zależności w XX i XXI wieku, Cracow 2017, pp. 154–171.
  • Współczesna skrajna prawica w Czechach i Polsce : próba porównania [Contemporary extreme right in Czech Republic and Poland: a comparative analysis]. In: A. Citkowska-Kimla, P. Kimla, K. Flaga, E. Antipow (eds.), Polska w oczach sąsiadów, sąsiedzi w oczach Polaków : stosunki polsko-czeskie, Cracow 2018, pp. 181–195.

  VORTRÄGE

  Konferenzen

  • The unwanted participant of the migration debate – German far right organisations and their stance on the migration issue, Conference: „European Politics and Migration: Actors, Discourses and Practices“, Jagiellonian University in Cracow, 8.2.2019
  • „The populist extreme right“ – unity or contradiction in terms?, Conference: „New populism in Central and Eastern Europe“, University of Wroclaw, 4.12.2018
  • Ideologia skrajnej prawicy jako przedmiot badań politologicznych [Ideology of extreme right as a research object in political science], Conference: IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany“, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, 18.–20.9.2018
  • Nationalist discourse on the fringes of the Polish political scene, Conference: „New Discourses of Populism and Nationalism“, Edinburgh Napier University, 21./22.6.2018
  • Współczesna skrajna prawica a nacjonalizm [Contemporary extreme right and nationalism], Conference: „Post-globalizacja? Nacjonalizm, regionalizm i separatyzm a demokracja we współczesnym świecie“, Akademia Ignatianum in Cracow, 22./23.5.2018
  • Współczesna skrajna prawica w Czechach, Polsce i Słowacji - próba porównania [Contemporary extreme right in Czech Republic, Poland and Slovakia – an attempt at comparison], Conference: „Polska w oczach sąsiadów, sąsiedzi w oczach Polaków. Stosunki polsko-słowackie“, Jagiellonian University in Cracow, 16.5.2018
  • Granice w wizji politycznej współczesnej skrajnej prawicy w Niemczech [Borders in the political vision of contemporary extreme right in Germany], Conference: „Granice rzeczywiste i wyobrażone“, Jagiellonian University in Cracow, 8.12.2018
  • The ideology of the modern extreme right, Conference: „Ideology in the Pos-Ideological World“, organized by Interdisciplinary Research Foundation in Warsaw, 25.2.2017
  • Stanowisko niemieckiej skrajnej i umiarkowanej prawicy wobec kryzysu migracyjnego [The position of the German moderate- and far-right towards the migration crisis], Conference: „Procesy migracyjne a zmiany kulturowe“, Adam Mickiewicz University in Poznan, 13./14.10.2016
  • Nowe ruchy społeczne w Niemczech w kontekście kryzysu migracyjnego [New Social Movements in Germany in the Context of Migration Crisis], Conference: „Nowe ruchy społeczne“, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, 11./12.5.2016
  • Rechtsextremismus: On the German Right-Wing Extremism, Conference: „Racism, Nationalism and Xenophobia“, organized by University of Gdansk in Warsaw, 17./18.3.2016
  • Examples of soft power tactics’ usage in the XXI century and their assessment. Would Joseph Nye still include them into his theory’s framework?, Conference: „Framing Soft Power for the 21st Century“, John F. Kennedy Institute for North American Studies I Berlin, 2./3.7.2015