Home > Institute > Dr. Klára Pinerová

Dr. Klára Pinerová

Affiliated Researcher

klara.pinerova@mailbox.tu-dresden.de

Photo Dr. Klára Pinerová

VITA

Academic career

 • 2013 Doctorate in Modern Economic and Social History at the Charles University in Prague
 • 2006–2013 Doctoral Studies in  Modern Economic and Social History at the Charles University in Prague
 • 2005–2012 Master's degree in History and Culture of the Islamic World, as well as History, at the Charles University in Prague
 • 2001–2006 Master's degree in Social History at the Charles University in Prague

Stays abroad

 • 2015–2016 Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, Institute of the Leibniz Association, Marburg
 • 2011–2012 Wirth Institute fellowship - University of Alberta (Edmonton), Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, Canada
 • 2010 Government scholarship, TÖMER Universitesi, Istanbul, Turkey
 • 2008 Research scholarship, Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, Institute of the Leibniz Association, Marburg
 • 2008 multi-week research and archival stays in Berlin
 • 2005–2006 Erasmus scholarship, University of Vienna, Vienna

Work experience

 • Since 8/2022 Researcher at the Institute for Contemporary History of the Czech Academy of Sciences, Prague
 • Since 1/2017 Researcher at the Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Prague
 • 1/2015–3/2016 Researcher at the Herder Institute for Historical Research on East Central Europe - Institute of the Leibniz Association
 • 1/2014–4/2014 Member of the Technical University of Liberec
 • 2014 Member of the East and Central European Studies at Charles University in Prague, Philosophical Faculty
 • 2013–2014 Member of the CIEE Programme at Charles University Prague
 • 2012–2014 Researcher at the Ministry of Defence, Certification Department - Third Resistance, Prague
 • 2011-2012 Researcher at the Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton, Canada
 • 2009–2011 Member of the Institute for Czech Language and Literature at Charles University Prague
 • 2009 Member of the Institute for Economic and Social History at Charles University Prague

Linguistic proficiency

 • English
 • Czech
 • Turkish

Research and teaching focus

 • History of East Central Europe
 • Modern Economic, Social and Cultural History
 • Prison systems of Czechoslovakia and the GDR
 • Intellectuals and the Communist Party of Czechoslovakia
 • Anti-Communist resistance
 • (postsocialist) transformations
 • Oral History

Scholarships and Awards

 • 2022 International Award Egon Erwin Kisch for the book „Vězení jako zrcadlo společnosti“
 • 2017–2019 Funding by the Scholarship Academy of the Czech Republic (GA ČR) (Subject: Transformations of the prison system in Czech Lands in the years of 1965-1992. Individual and system adaptation)
 • 1/2015–3/2016 Leibniz – DAAD Scholarship at the Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, Institute of the Leibniz Association, Marburg (Subject: Life in prison. Sociological analysis of prison subcultures in Czechoslovakia in the 1950s)
 • 2012-2013 Funding by the European Commission „Europe for Citizens“, Action 4 „Active European remembrance" (Subject: The victims of Stalinism in BG and FYROM - today victims of forgetfulness and ignorance)
 • 9/2011–8/2012 Wirth Institute Fellowship at the University of Alberta (Edmonton), Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, Edmonton, Canada
 • 7-8/2010 Government scholarship at the TÖMER Universitesi, Istanbul, Turkey
 • 2010 Internal scholarship at the Charles University Prague (Subject: A probe into reflecting the Faculty of Arts: Edition of previously unpublished documents)
 • 2009 – 2011 Academic scholarship of the Academy of Sciences (Subject: Communist Party of Czechoslovakia at the Faculty of Arts of Charles University Prague 1968-1989)
 • 2009 Funding by the government office of the Czech Republic (Subject: The political prisoner in Czechoslovakia - Life histories)
 • 2008-2009 Funding by the European Commission „Europe for Citizens“, Action 4 „Active European remembrance" (Subject: Political prisoners in Czechoslovakia: Oral History of the victims of Stalinism)
 • 2008 E. M. Remarque Award, awarded by the Czech-German Historian Commission
 • 9-10/2008 Research Scholarship, Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, Institute of the Leibniz Association, Marburg
 • 2007-2009 Specific research project at Charles University Prague (Subject: Analysis of the action mechanisms of the Faculty Institution Communist Party of Czechoslovakia at the Faculty of Arts in the years of 1969-1989)
 • 9/2005–3/2006 Erasmus scholarship, University of Vienna
 • Organizational activity

  • 2018 Organiser of the workshop "Methods for the research of punishment", Institute for the Study of Totalitarian Regimes and Charles University Prague
  • 2016 Co-Organiser of the conference „Jáchymov in the 20th Century - A place of remembrance in European History", Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Karlovy Vary Museum, New York University Prague, Collegium Carolinum, Jáchymov, CZ
  • 2009 Co-Organiser of the conference „Life Stories of Victims of Stalinism", Političtí vězni.cz and ANO pro Evropu, Prague

  Functions and memberships

  • Member of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES), US
  • Member of the association Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (SHSD), CZ
  • Member of the Czech Oral History Association (COHA), CZ

  PUBLICATIONS  Monographs

  Vězení jako zrcadlo společnosti. Nerovný souboj vědy, politiky a humanity. 1965-1992 [Prison as the Mirror of the Society. The Unequal Battle between Science, Politics and Humanity. 1965-1992]

  Pinerová, Klára; Louč, Michael; Bušková, Kristýna
  Ústav pro studium totalitních režimů, Prag 2021.


  Jáchymov. Jeviště bouřlivého století [Jáchymov. A stage of a stormy century]

  Pinerová, Klára
  Ústav pro studium totalitních režimů, Prag 2018.


  Do konce života. Političtí vězni padesátých let. Trauma, adaptace, identita [Till the End of Life. Political Prisoners of the 1950s. Trauma, Adaptation, Identity].

  Pinerová, Klára
  Ústav pro studium totalitních režimů, Prag 2017.


  Czechoslovak Political Prisoners. Life Stories of 5 Male and 5 Female Victims of Stalinism

  Pinerová, Klára; Bouška, Tomáš
  2015.


  Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace [Square Krasnoarmějců 2. Teachers and Students of the Faculty of Arts During the Normalization]

  Pinerová, Klára; Volná, Katka; Jareš, Jakub; Spurný, Matěj; Bachtík, Jakub; Holečková, Marta Edith; Horký, Adam
  Faculty of Arts, Charles University, Prag 2012.


  Prověřená fakulta. KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969–1989 [Proven Faculty. Communist Party at the Faculty of Arts in the Years 1969–1989]

  Pinerová, Klára; Volná, Katka; Jareš, Jakub; Spurný, Matěj
  Ústav soudobých dějin, Prag 2009.


  Českoslovenští političtí vězni. Životní příběhy [Czechoslovak Political Prisoners. Life Stories]

  Pinerová, Klára; Bouška, Tomáš; Louč, Michal
  Česká asociace orální historie, Prag 2009.

  Articles in journals

  Narratives of Czechoslovak Prison Staff from the Communist Era

  Pinerová, Klára; Louč, Michal; Bušková, Kristýna
  In: Slovenský národopis, 69 (2021), 2, pp. 219-265.


  1989: Czech Prison System at the Crossroads

  Pinerová, Klára; Louč, Michael
  In: Securitas Imperii, 36 (2020), 1, pp. 24-169.


  Šedesátá léta ve vězeňství. Sebereflexe, profesionalizace a expertizace. [Sixties in prison. Self-reflection, professionalization and expertise]

  Pinerová, Klára
  In: Sborník Archivu bezpečnostních složek (2019), 17, pp. 189-215.


  Zwischen sozialistischer Erziehung und wirtschaftlichem Nutzen. Gefangenenarbeit in der Tschechoslowakei und in der SBZ/DDR nach dem Zweiten Weltkrieg

  Pinerová, Klára
  In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 67 (2018), 1, pp. 93-112.


  Cizincem v normalizačním vězení. Rozhovor s Danielem Langhansem, odsouzeným roku 1984 k desetiměsíčnímu trestu za pašování kopírovacího stroje do Československa

  Pinerová, Klára; Louč, Michael; Bušková, Kristýna
  In: Securitas Imperii, 33 (2018), 2, pp. 212-229.


  Cizinci v nápravně výchovných ústavech v letech 1968-1989 [Foreigners in correctional educational institutions in the years 1968-1989]

  Pinerová, Klára
  In: Securitas Imperii, 33 (2018), 2, pp. 174-211.


  Profesionalizace a modernizace vězeňství v období tzv. normalizace a její úskalí uplatňování v praxi [Professionalization and modernization of prison in the period of so-called normalization and its difficulties in practice]

  Pinerová, Klára
  In: Securitas Imperii, 33 (2018), 2, pp. 10-29.


  Prison and society connected. The development of the Czechoslovak prison system in 1945–92

  Pinerová, Klára
  In: Acta Poloniae Historica (2018), 118, pp. 151-181.


  Techniky brainwashingu využívané pracovníky Státní bezpečnosti a jejich následky [Brainwashing techniques used by the officers of the State Security and their consequences]

  Pinerová, Klára
  In: Acta Musei Nationalis Pragae - Historia, 70 (2017), 3-4, pp. 5-12.

  Articles in Anthologies

  Vězeňská zkušenost Jiřího Hejdy [Prison experience of Jiří Hejda]

  In: Hejda, Jiří (Ed.): Útěk: úplné, necenzurované vydání s doprovodnými studiemi [Escape: The Complete, Uncensored Edition with Companion Studies].
  Pulchra, Prag 2020., pp. 383-404. (Pinerová, Klára)


  Socjalistyczny Zwiazek Młodzieżi na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola vw Pradze w latách 1970-1975 [Socialist Youth Union at the Faculty of Philosophy of the Charles University in Prague in 1970-1975]

  In: Dworazek, Kamil; Łagojda, Krysztof (Ed.): Środowisko studenskie w krajach bloku sowieckiego 1945-1990 [Student millieu in the countries of the Soviet bloc 1945-1990].
  IPN, Wroclaw 2020., pp. 495-508. (Pinerová, Klára)


  Tendence ve vězeňství v období tzv. normalizace a skutečnost. [Tendencies in the prison system in the period of so-called normalization and reality]

  In: Petr, M. (Ed.): Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu. Seminář k 30. výročí tragického úmrtí Pavla Wonky [Conditions of political prisoners during the late socialism. 30th anniversary of tragic death of Pavel Wonka]. Hradec Králové 2018., pp. 16-22. (Pinerová, Klára)


  Vězeňství v českých zemích v letech 1965-1992 [Prison system in the Czech Lands in 1965-1992]

  In: Štěrba, F. (Ed.): Kriminologické dny 2018. Sborník z VI. Ročníku mezinárodní konference Kriminologické dny pořádané ve dnech 18.-19. 1. 2018 Českou kriminologickou společností ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci [Criminological Days 2018. Proceedings of the international konference VI. Criminological Days held on 18-17.1.2018 by the Czech Criminology Society in cooperation with the Faculty of Law of the Palacky University in Olomouc]. Olomouc 2018., pp. 302-319. (Pinerová, Klára; Louč, Michael; Bušková, Kristýna)


  Těžba uranové rudy v Československu a východním Německu: strategie získávání pracovních sil [Uranium ore extraction in Czechoslovakia and Eastern Germany: labor force strategy]

  In: Pinerová, Klára (Ed.): Jáchymov. Jeviště bouřlivého století [Jáchymov. A stage of a stormy century].
  Ústav pro studium totalitních režimů, Prag 2018., pp. 124-141. (Pinerová, Klára)


  Jáchymov ve 20. století: možnosti a meze dosavadního výzkumu a jeho další směřování [Jáchymov in the 20th Century: Possibilities and Limits of the Current Research and its Further Development]

  In: Pinerová, Klára (Ed.): Jáchymov. Jeviště bouřlivého století [Jáchymov. A stage of a stormy century].
  Ústav pro studium totalitních režimů, Prag 2018., pp. 11-30. (Pinerová, Klára)


  Stigmatizace politických vězňů po jejich propuštění v letech 1960–1989 [Stigmatization of political prisoners following their release in the years 1960–1989]

  In: Hrdlička, M. (Ed.): Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií [Lectures of the 58th running of the Summer School of Slavonic Studies].
  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Prag 2015., pp. 217-231. (Pinerová, Klára)


  The Rehabilitation Process in Czechoslovakia: Party and Popular Responses

  In: McDermott, K.; Stibbe, M. (Ed.): De-Stalinising Eastern Europe. The rehabilitation of Stalin's victims after 1953.
  Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015., pp. 109-131. (Pinerová, Klára; McDermott, Kevin)


  Vergleich der Strafvollzugsysteme in der Tschechoslowakei und der DDR in den 1950er Jahren.

  In: Řezník, M.; Rosenbaum, K. (Ed.): Die ČSS und die im historischen Vergleich. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zweier staatssozialistischer Systeme in Mitteleuropa.
  Kirchof und Franke, Leipzig/Berlin 2013., pp. 93-109. (Pinerová, Klára)


  Studentský život podle pravidel. [Student life according to the rules]

  In: Jareš, J.; Spurný, M.; Volná, K.; et al. (Ed.): Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace [Square Krasnoarmějců 2. Teachers and Students of the Faculty of Arts During the Normalization].
  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Prag 2012., pp. 323-350. (Pinerová, Klára; Holečková, Marta Edith)


  Everyday´s life of Prisoners and Preserving Their Moral Integrity in the Czechoslovak and East German´s Prisons after Second World War

  In: Wakounig, M. (Ed.): From collective memories to intercultural exchanges.
  LIT, Berlin 2012., pp. 209-225. (Pinerová, Klára)


  Političtí vězni a vězeňkyně v Československu v letech 1948–1963 [Political Prisoners and Female Prisoners in Czechoslovakia in the Years 1948–1963]

  In: Vaněk, M.; Houda, P.; Mücke, P. (Ed.): Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci (2002–2011) [Ten Years on the Road. Oral History at the Sovinec].
  Ústav soudobých dějin, Prag 2012., pp. 165-177. (Pinerová, Klára)